Buď se jedná o přímé dosazení do definičního vztahu hledané veličiny nebo je nutné vztah předem znát, odvodit nebo ho najít v literatuře.

1.1 Přímé dosazení do definičního vztahu

Řešení:

m  = 16 g

V = 32 cm3

ρ = ?

 1. úlohu vyřešíme pomocí definičního vztahu hustoty (46):

 2. do vztahu z a. dosadíme zadané hodnoty m  = 16 g a V = 32 cm3:

  ρ =  = 0,5 g⋅cm-3

Odpověď: Dřevěná kostka má hustotu 0,5 g⋅cm-3.


1.2 Dosazení do odvozeného vztahu

Jaká je hmotnostní koncentrace 2,03M roztoku kyseliny dusičné?

Řešení:

c(HNO3) = 2,03 mol⋅dm-3

 = 1,0661 g⋅cm-3

cm(HNO3) = ?

 1. k výpočtu využijeme následující odvozený vztah, který je možné najít v literatuře: cm = cM,

  kdecm ...................... hmotnostní koncentrace [g⋅dm-3]
  c ...................... molární koncentrace [mol⋅dm-3]
  M ...................... molární hmotnost [g⋅mol-1].
 2. do odvozeného vztahu z a. dosadíme zadané hodnoty c(HNO3) = 2,03 mol⋅dm-3 z tabulek M(HNO3) ≐ 63,01 g⋅mol-1:

  cm(HNO3) = c(HNO3) ⋅ M(HNO3) = 2,03 ⋅ 63,01 ≐ 127,91 g⋅dm-3

Odpověď: Hmotnostní koncentrace 2,03M roztoku kyseliny dusičné je 127,91 g⋅dm-3.


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).