Při výpočtech není nutné striktně dodržovat pouze jeden z předcházejících postupů. V průběhu výpočtu je možné na dílčí výpočty použít různé postupy.

 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).