Většina látek v přírodě jsou směsi – soustavy složené z několika chemicky čistých látek, které se nazývají složky soustavy. V praxi často potřebujeme znát zastoupení jednotlivých složek ve směsi neboli složení soustavy. V této kapitole se zaměříme na složení roztoků – homogenní směsi dvou nebo více látek.

Složení roztoku se vyjadřuje udáním hmotnosti, objemu nebo látkového množství rozpuštěné látky v roztoku. Údaje jsou vztaženy vždy na určité množství (objem, hmotnost) roztoku nebo rozpouštědla.

Nejběžnější je vyjadřování složení roztoků hmotnostním zlomkem w, objemovým zlomkem φ, molárním zlomkem x, látkovou (molární) koncentrací c nebo hmotnostní koncentrací cm rozpuštěné látky. K vyjádření složení roztoků se v některé literatuře používá také např. tzv. normální koncentrace (normalita).

V této kapitole se nejdříve budeme obecně zabývat hmotnostním zlomkem w, objemovým zlomkem φ a molárním zlomkem x látky obsažené v libovolné soustavě. Vzorce odvozené pro soustavy pak aplikujeme na roztoky, které jsou speciálními případy soustav. Látkovou (molární) koncentraci c a hmotnostní koncentraci cm zavedeme jen pro roztoky.

 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).