Veličiny u a v jsou přímo úměrné, tj. :

     u1..................v1     
u2..................v2
      respektive      
     u1..................v1     
u2..................v2

Z 1. resp. z 2. trojčlenky dostáváme úměru:

u2 : u1 = v2 : v1      respektive      u1 : u2 = v1 : v2.

Z úměry vyjádříme neznámý údaj a vypočteme jej.

 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).