2.8 Výpočet molárních zlomků složek roztoku z jejich zadaných hmotností

Vypočtěte molární zlomky jednotlivých složek roztoku, který vznikl rozpouštěním 20 g NaCl v 80 g vody.

Řešení:

m(NaCl) = 20 g

m(H2O) = 80 g

x(NaCl) = ?

x(H2O) = ?

 1. vyjdeme z definičních vztahu molárního zlomku látky X v roztoku (87) – potřebujeme tedy zjistit látkové množství jednotlivých složek roztoku a celkové látkové množství jednotlivých složek v roztoku

 2. nejdříve určíme látkové množství NaCl a vody

  1. z tabulek určíme molární hmotnosti chloridu sodného a vody:

   M(NaCl) ≐ 58,44 g⋅mol-1

   M(H2O) ≐ 18,02 g⋅mol-1

  2. využijeme odvozený vztah (28) pro látkové množství:

  3. do vztahu z B. dosadíme zadané hodnoty m(NaCl) = 20 g a m(H2O) = 80 g a M(NaCl) ≐ 58,44 g⋅mol-1 a M(H2O) ≐ 18,02 g⋅mol-1 z a.:

   n(NaCl) =  ≐ 0,34 mol

   n(H2O) =  ≐ 4,44 mol

 3. nyní zjistíme celkové látkové množství jednotlivých složek v roztoku

  1. podle (88) platí, že je rovno součtu látkových množství všech látek Xi obsažených v soustavě, tj.

  2. do vztahu z B. dosadíme zadané hodnoty n(NaCl) = 0,34 mol a n(H2O) = 4,44 mol:

    = n(NaCl) + n(H2O) = 0,34 + 4,44 = 4,78 mol

 4. vypočteme molární zlomky jednotlivých složek roztoku

  1. molární zlomky složek roztoku získáme dosazením n(NaCl) = 0,34 mol a n(H2O) = 4,44 mol z b. a  = 4,78 mol z c.do definičního vztahu z a.

    = 0,07

    = 0,93

  2. kontrola : 0,07 + 0,93 = 1

Odpověď: Molární zlomek NaCl v roztoku je 0,07 a molární zlomek vody v roztoku je 0,93.


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).