1.25 Výpočet hustoty ze zadané hmotnosti a objemu

Řešení:

m  = 16 g

V = 32 cm3

ρ = ?

 1. úlohu vyřešíme pomocí definičního vztahu hustoty (46):

 2. do vztahu z a. dosadíme zadané hodnoty m  = 16 g a V = 32 cm3:

  ρ =  = 0,5 g⋅cm-3

Odpověď: Dřevěná kostka má hustotu 0,5 g⋅cm-3.


1.26 Výpočet hmotnosti ze zadané hustoty a objemu

Hustota chloru (za standardních podmínek) je 0,00312 g⋅cm-3. Jaká je hmotnost 1 l chloru?

Řešení:

ρ(Cl2) = 0,00312 g⋅cm-3

V(Cl2) = 1 l = 1000 cm3

m(Cl2) = ?

 1. využijeme odvozený vztah (48) pro hmotnost:

 2. do vztahu z a. dosadíme zadané hodnoty ρ(Cl2) = 0,00312 g⋅cm-3 a V(Cl2) = 1 l = 1000 cm3:

  m(Cl2) = ρ(Cl2) ⋅ V(Cl2) = 0,00312 ⋅ 1000 = 3,12 g

Odpověď: Hmotnost 1 l chloru je 3,17 g.


1.27 Výpočet objemu ze zadané hustoty a hmotnosti

Kolik mililitrů zaujímá roztok chloridu sodného o hustotě 2,160 g⋅cm-3 (při teplotě 20°C) a hmotnosti 324 g?

Řešení:

ρ(NaCl) = 2,160 g⋅cm-3

m(NaCl) = 324 g

V(NaCl) = ? ml

 1. využijeme odvozený vztah (47) pro objem:

 2. do vztahu z a. dosadíme zadané hodnoty m(NaCl) = 324 g a ρ(NaCl) = 2,160 g⋅cm-3:

  V(NaCl) =  = 150,00 cm3 = 150,00 ml

Odpověď: Objem roztoku chloridu sodného je 150,00 ml.


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).