1.1 Výpočet relativní atomové hmotnosti nuklidu daného prvku

Vypočítejte relativní atomovou hmotnost nuklidu 40Ca, víte-li, že hmotnost jednoho atomu tohoto nuklidu je 6,635⋅10-26  kg.

Řešení:

m(40Ca) = 6,635⋅10-26  kg

Ar(40Ca) = ?

 1. podle vzorce (2) pro relativní atomovou hmotnost nuklidu 40Ca je:

 2. pro atomovou hmotnostní konstantu mu platí (1):

 3. do vzorce z a. dosadíme zadanou hodnotu m(40Ca) = 6,635⋅10-26  kg a mu = 1,66057⋅10-27 kg z b.:

  Ar(40Ca) =   ≐ 39,96

Odpověď: Relativní atomová hmotnost nuklidu 40Ca je 39,96.


1.2 Určení neznámého prvku na základě výpočtu relativní atomové hmotnosti

Klidová hmotnost jednoho atomu jistého prvku je 7,4652⋅10-26  kg. Určete neznámý prvek.

Řešení:

m(X) = 7,4652⋅10-26  kg

Ar(X) = ?

 1. využijeme vzorec (2) pro relativní atomovou hmotnost atomu X:

 2. pro atomovou hmotnostní konstantu mu platí (1):

 3. do vzorce z a. dosadíme zadanou hodnotu m(X) = 7,4652⋅10-26  kg a mu = 1,66057⋅10-27 kg z b. do vzorce z a.:

  Ar(X) =  ≐ 44,96

Odpověď: Relativní atomová hmotnost neznámého prvku je 44,96 – podle tabulek se jedná o skandium (Sc).


1.3 Výpočet hmotnosti atomu daného prvku

Relativní atomová hmotnost zlata je Ar(Au) = 196,9665. Vypočítejte hmotnost jednoho atomu zlata v kg.

Řešení:

Ar(Au) = 196,9665

m(Au) = ?  kg

 1. využijeme vzorec (3) pro výpočet hmotnosti m(Au) atomu Au: m(Au) = Ar(Au) ⋅ mu

 2. pro atomovou hmotnostní konstantu mu platí (1)

 3. do vzorce z a. dosadíme zadanou hodnotu Ar(Au) = 196,9665 a mu = 1,66057⋅10-27 kg z b.:

  m(Au) = Ar(Au) ⋅ mu = 196,9665 ⋅ 1,66057⋅10-27 ≐ 3,27⋅10-25 kg

Odpověď: Hmotnost jednoho atomu zlata je 3,27⋅10-25 kg.


1.4 Výpočet relativní atomové hmotnosti prvku, který je směsí dvou izotopů

Řešení:

A r (35Cl) = 34,9688

A r (37Cl) = 36,9658

w 1  =  75,77 %

w 2  =  24,23 %

Ar(Cl) = ?

 1. pro chlor platí vzorec (15) relativní atomové hmotnosti prvku, který je směsí dvou izotopů:

 2. hmotnostní zlomky x1 a x2 z a. se řídí vztahy (7) a (8):

 3. do vzorce z a. dosadíme zadané hodnoty A r (35Cl) = 34,9688 a A r (37Cl) = 36,9658 a vypočtené hodnoty x1 = 0,7577 a x2 = 0,2423 z b.:

   ≐ 35,45

Odpověď: Relativní atomová hmotnost chloru je 35,45.


1.5 Výpočet relativní atomové hmotnosti prvku, který je směsí tří izotopů.

Přírodní argon je směsí tří izotopů 36Ar, 38Ar a 40Ar. Skládá se z 0,337 % 35Ar, 0,063 % 38Ar a 99,60 % 40Ar. Vypočtěte relativní atomovou hmotnost argonu, víte-li, že relativní atomové hmotnosti jednotlivých izotopů jsou následující: Ar(36Ar) = 35,968, Ar(38Ar) = 37,963 a Ar(40Ar) = 39,962.

Řešení:

A r (36Ar) = 35,968

A r (38Ar) = 37,963

A r (40Ar) = 39,962

w 1  =  0,337 %

w 2  =  0,063 %

w 3  =  99,60 %

Ar(Ar) = ?

 1. pro argon platí vzorec (16) relativní atomové hmotnosti prvku, který je směsí tří izotopů:

 2. hmotnostní zlomky x1, x2 a x3 z a. se řídí vztahy (10), (11) a (12):

 3. do vzorce z a. dosadíme zadané hodnoty A r (36Ar) = 35,968, A r (38Ar) = 37,963 a A r(40Ar) = 39,962 a vypočtené hodnoty x1 = 3,37⋅10-3, x2 = 6,3⋅10-4 a x3 = 0,996 z b.:

   ≐ 39,95

Odpověď: Relativní atomová hmotnost argonu je 39,95.


1.6 Výpočet relativní molekulové hmotnosti dané molekuly

Řešení:

Mr(H2SO4) = ?

 1. podle (20) relativní molekulovou hmotnost kyseliny sírové vypočteme jako součet relativních atomových hmotností všech atomů tvořících molekulu kyseliny sírové: Mr(H2SO4) = 2 ⋅ Ar(H) + Ar(S) + 4 ⋅ Ar(O)

 2. relativní atomové hmotnosti jednotlivých atomů najdeme v periodické tabulce: Ar(H) = 1,0079, Ar(S) = 32,06, Ar(O) = 15,9994

 3. dosazením hodnot Ar z b. do vzorce z a. dostáváme:

  Mr(H2SO4) = 2 ⋅ 1,0079 + 32,06 + 4 ⋅ 15,9994 ≐ 98,08

Odpověď: Relativní molekulová hmotnost kyseliny sírové je 98,08.


 
Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu
Servisního střediska pro e-learning na MU.
Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nese
Veronika Švandová (2008).